Ağacda alma

Posted on January 12, 2015

Ağacda alma, dərrəm sataram,
Bir saçı burma hardan taparam?


Haray, yar əlindən, o qara tellərindən,
Əqər izin versən, öpərəm gözlərindən.

Bağlarda çicək, dərrəm, sataram,
Bir üzü göyçək hardan taparam?

Haray, yar əlindən, o qara tellərindən,
Əqər izin versən, öpərəm gözlərindən.

Bazarda püstə allam sataram,
Bir boyu bəstə hardan taparam.

Haray, yar əlindən, o qara tellərindən,
Əqər izin versən, öpərəm gözlərindən.